Denné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY POVINNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

 

      Anglický jazyk                                                                                               

Aktivácia a integrácia         

Psychológia                                                                                                   

Opatrovateľstvo                                                                                           

Anatómia a fyziológia         

Geriatrická starostlivosť     

Patológia                                                                                                       

Hygiena a epidemiológia    

Farmakológia                                                                                                

Náuka o výžive                                                                                             

Sociálna etika                                                                                               

Sociálna politika                                                                                           

Náboženstvo katolícke       

Náboženstvo evanjelické   

Komunikácia                                                                                                   

Techniky aktivácie a integrácie                                                                   

Dokumentácia opatrovateľského procesu                                                 

Odborná prax

                                                                                                                         

UČEBNÉ OSNOVY VOLITEĽNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV                       

       Aplikovaná informatika                                                                              

       Náuka o kultúre človeka                                                                            

       Sociálny manažment

Brožúra o štúdiu