Školský vdelávací systém – ISCED 4A

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service Bratislava

- otvára trojročné denné a diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Starostlivosť o seniorov

- organizuje kurz akreditovaný MS SR “Základy opatrovateľsva” – 240 hodin.

Štúdium a kurz sú vhodné pre všetky vekové skupiny aj pre nepočujúcich.

Celý školský vzdelávací program je k nahliadnutiu v škole.

Školský vdelávací systém – ISCED 4A