Kurz opatrovania

KURZ OPATROVANIA 220/hod  v slovenskom jazyku  

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service  realizuje pre záujemcov KURZ OPATROVANIA/220 hod.

Akreditácia: MPSVaR

Rozsah: 220 hodín:

Absolvent získa: CERTIFIKÁT

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí poskytujú  alebo chcú poskytovať opatrovateľskú službu na území Slovenska alebo v zahraničí. Škola poskytuje záujemcom odbornú literatúru – dve učebnice Opatrovateľstvo I.(Zameranie na starostlivosť o seniorov);  Opatrovateľstvo II ( oblasti opatrovania a proces dokumentovania).

skola@jss.sk 02/6241 2095 0905 626758 0903794948

Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service  realizuje pre záujemcov KURZ OPATROVANIA/220 hod v nemeckom jazyku 

 K štúdiu problematiky sú k dispozícii

1. odborné texty v jazyku nemeckom jazyku

2. Nemčina pre opatrovateľky